ภาพจาก Facebook ดร.โสภณ พรโชคชัย
กิจกรรมหาเสียง
  ท่าน้ำสามเสน

16 กุมภาพันธ์ 2556
หาเสียงบางพลัด

16 กุมภาพันธ์ 2556
เยี่ยมพี่น้องเสื้อเหลืองและเสื้อแดงที่คุกคลองเปรม

14 กุมภาพันธ์ 2556
หาเสียงแฟลตดินแดง

14 กุมภาพันธ์ 2556

13 กุมภาพันธ์ 2556
หาเสียงอโศก

12 กุมภาพันธ์ 2556
หาเสียงอโศก

11 กุมภาพันธ์ 2556

11 กุมภาพันธ์ 2556
ตลาดรุ่งเจริญ

8 กุมภาพันธ์ 2556
แฟลตข้าราชการ กทม. ทุ่งครุ

7 กุมภาพันธ์ 2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 กุมภาพันธ์ 2556

5 กุมภาพันธ์ 2556

5 กุมภาพันธ์ 2556
โรงเรียนเทพศิรินทร์

4 กุมภาพันธ์ 2556
ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 ถ.นนทรี

1 กุมภาพันธ์ 2556
หมู่บ้านนนทรี

30 มกราคม 2556
บริเวณประตูน้ำ

29 มกราคม 2556

28 มกราคม 2556

23 มกราคม 2556
ติดดิน-ใกล้ชิดประชาชน

21 มกราคม 2556

13 มกราคม 2555

29 กรกฎาคม 2553

27 กันยายน 2555
 
 28 มกราคม 2554

24 กรกฎาคม 2555
 
มักโดยสารรถธรรมดา (ติดดินสม่ำเสมอ)

6 มิถุนายน 2555

7 พฤศจิกายน 2555

17 กันยายน 2555

30 มีนาคม 2555
20 กรกฎาคม 2555
30 พฤษภาคม 2555
8 กันยายน 2554
เรือด่วนเจ้าพระยา

 
รักครอบครัว

30 ธันวาคม 2555
  
25 กันยายน 2555
 
27 ธันวาคม 2555
ครอบครัวอบอุ่น
 
อารมณ์ดี เปิดเผย ไม่มีฟอร์ม

8 ธันวาคม 2555

7 มิถุนายน 2555
 
ทนทานทำงานหนัก

25 มกราคม 2555
 
รักษารากเหง้าทางวัฒนธรรม
สงกรานต์ที่บริษัทผม รดน้ำตามอาวุโส ไม่ใช่ตามตำแหน่ง

 6 เมษายน 2555

25 พฤษภาคม 2555
 
นานาชาติยอมรับ

3 กรกฎาคม 2555
 
 สิ่งดีๆ จากต่างประเทศเพื่อ กทม.

14 มิถุนายน 2555
ซีแอตเติล
  บาทวิถีกว้าง มีแนวเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา

16 มกราคม 2556
รถตำรวจคอยลาดตระเวนรอบเมืองอย่างต่อเนื่อง

16 มกราคม 2556
 
 ลดโลกร้อน จักรยานยนต์เหล่านี้เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้น

16 มกราคม 2556
การพัฒนาทวายของพม่าจะส่งกระทบไทย

6 มกราคม 2556
 
ขายของซื้อของต้องได้รับการคุ้มครอง

9 กันยายน 2555