จำนวน
ผู้ฟัง
940 คน
รับฟัง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ให้สัมภาษณ์ทาง FM 98.5

เรื่อง ความคุ้มทุนของ BRT
7 ก.ย. 2559 เวลา 13:40-14:00 น.
หน้า 1 จาก 32 หน้า (แสดง 1-9 จาก 282 รายการ)
แสดง: