หน้าแรก            
คำกล่าวต้อนรับ: ที่นี่ท่านจะทราบความจริงเรื่องอสังหาริมทรัพย์


ดร.โสภณ พรโชคชัย
Ph.D., Dip.FIABCI, MRICS
ประธานกรรมการบริหาร AREA

         ผู้แทน FIABCI International
         ผู้แทน IAAO ประจำประเทศไทย
         ที่ปรึกษา Appraisal Foundation (USA)
         ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
         ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
         อุปนายกสมาคม FIABCI Thailand

 
 

         กรรมการบริหาร สภาผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน
         กรรมการสาขาอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย
         ที่ปรึกษา สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
         ที่ปรึกษา สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย


เป็นผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ ทำงานประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาเมืองและการใช้ที่ดินมาตั้งแต่ปี 2525 เคยเป็นที่ปรึกษาในโครงการ ESCAP, UN-Habitat, ADB, World Bank, FAOและILO
ประสบการณ์การสอนเริ่มแต่ปี 2523 สอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เบลเยียม
ผลงานสำคัญคือการค้นพบสลัม 1,020 แห่ง (2528), การสร้างแบบจำลอง CAMA (2533), การพยากรณ์บ้านว่างอย่างถูกต้อง (2538 และ 2541), การผลักดันราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร, การสร้างศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ (2543), การขออนุญาตตรวจสอบเอกสารสิทธิ์, การสร้างมาตรฐานประเมินเวียดนาม (2549)


กราบเรียน ท่านที่เคารพ
      ถ้าท่านต้องการทราบมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน วางแผนพัฒนาที่ดิน หรือต้องการได้บริการอสังหาริมทรัพย์มาตรฐานโลก AREA เป็นผู้ให้บริการที่ท่านวางใจได้ เพราะ

  • AREA เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับ ISO 9001-2008 ทั้งระบบ
  • AREA เป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่สุดในไทยพร้อม GIS ทันสมัย
  • AREA มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานและมีความรู้จากสถาบันนานาชาติ

      ที่สำคัญ โปรดวางใจ เราไม่มีอะไรด้อยกว่าที่ปรึกษาต่างชาติ เรามั่นใจว่าเรารู้เรื่องเมืองไทยดีกว่าคนชาติอื่น

      เราให้บริการทุกเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นไม่เป็นนายหน้า และไม่พัฒนาที่ดินเองทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงบทบาทขัดแย้งในตัวเอง เราไม่ทำมาหากิน "ทุกรูปแบบ" แต่เรามีความรอบรู้ "รอบด้านและครบวงจร"

      ตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี 2525 เราไม่มีประวัติด่างพร้อยด้านการประพฤติมิชอบในการประเมิน ค่าทรัพย์สิน เราไม่เคยแนะนำผู้ประกอบการรายใดไป "เจ๊ง" เราประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจริยธรรมเสมอมา เราช่วยประชาชน นักลงทุน สถาบันการเงิน ตลอดจนหน่วยราชการ ไม่ให้ถูกหลอกลวงด้านมูลค่าทรัพย์สินมามากมาย

      ดังนั้น หากท่านต้องการวิจัยหรือประเมินหามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน โดยไม่มี ความเคลือบแฝง ท่านมั่นใจในบริการของ AREA ได้