รับฟัง: ดร.โสภณ พรโชคชัย ให้สัมภาษณ์ทาง FM 100.5

เรื่อง สถานการณ์ล่าสุด ตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน
6 ธ.ค. 2558 เวลา 07:00-07:18 น.
หน้า 4 จาก 32 หน้า (แสดง 27-36 จาก 287 รายการ)
แสดง: